Een online enquete is zo gemaakt

Invloed van ruwvoerverstrekking op voerefficiency

Deze vragenlijst is gemaakt met behulp van Enquetemaken.nu

Meer weten? Klik hier.

Hallo, 

Mijn naam is Robert Jan Bouma, student Agrotechniek & Management aan het CAH Vilentum te Dronten. In het kader van het afstuderen ben ik bezig met het schrijven van mijn scriptie. Het onderzoek is gericht op de verliezen die optreden tijdens het verstrekken van ruwvoer in de melkveehouderijsector. Bij welke activiteiten van ruwvoerverstrekken treden voerverliezen op en wanneer zijn deze voerverliezen het grootst? De onderzoeksvraag is als volgt:

In welke mate hebben de verschillende technieken en methoden van ruwvoerverstrekking
invloed op de voerefficiency van een melkveehouderijbedrijf? 

Middels deze enquête hoop ik inzichtelijk te krijgen, in welke mate melkveehouders zelf denken wat de invloed van ruwvoerverstrekking is op de kwaliteit van het ruwvoer en of er ze denken dat er een relatie is m.b.t. de voerefficiency.  

Het invullen van de enquête duurt nog geen 5 minuten.

Alvast bedankt voor u tijd! 

Met vriendelijke groet, 
Robert Jan Bouma