Een online enquete is zo gemaakt

Begaafdheid

Deze vragenlijst is gemaakt met behulp van Enquetemaken.nu

Meer weten? Klik hier.

Ik ben Iris. Ik studeer Toegepaste Psychologie en ben bezig met mijn afstudeer project. Mijn project gaat over meer begaafde individuen. Hierin onderzoek ik de vraag: Wat is de “best practice”, binnen de basisschool, ten aanzien van preventie van onder presterende meer begaafde kinderen? Ik zou graag jullie mening willen over dit onderwerp. Daarnaast wil ik een beter beeld kunnen schetsen van een begaafde volwassener. Ik zou u daarom een aantal vragen willen stellen. Nadat u deze vragen heeft ingevuld is er de mogelijkheid om nog aanvullingen of opmerkingen in te vullen bij de laatste vraag.