Een online enquete is zo gemaakt

Enquête consumentengedrag van muzikanten

Deze vragenlijst is gemaakt met behulp van Enquetemaken.nu

Meer weten? Klik hier.

Beste muzikant,

Bedankt dat je wil deelnemen aan deze enquête ten behoeve van mijn afstudeeropdracht naar het oriëntatie- en koopgedrag van muzikanten.

De enquête bestaat uit 15 korte vragen.

De resultaten zijn puur voor de afstudeeropdracht en zullen niet gedeeld worden met derden!