Een online enquete is zo gemaakt

Bevorderen jeugdbridge

Deze vragenlijst is gemaakt met behulp van Enquetemaken.nu

Meer weten? Klik hier.

Beste bridger,

Als commissie jeugdbridge willen we graag bridge onder jongeren promoten. 

We willen hierbij beginnen met initiatieven gericht op jongeren in de basisschool- en de middelbare schoolleeftijd. We kijken allereerst naar mogelijkheden om binnen scholen bridgelessen tot stand te brengen. Met deze enquête brengen we in beeld wie er mee willen doen en wie er les geven of les hebben gegeven op scholen in de regio. 

Door middel van deze enquête willen we ook inventariseren wiens (klein)kind(eren) met hun vrienden willen leren bridgen. Bij de opzet die ons daarbij voor ogen staat kunt u in de beginperiode ook zelf met uw (klein)kind meedoen.

De vragenlijst bestaat uit veertien vragen, waarvan de laatste vijf uitsluitend gesteld worden aan leden die in het onderwijs werkzaam zijn (geweest).

We zijn blij met uw medewerking aan deze enquête. Het kost hooguit tien minuten om de vragen te beantwoorden.

 

Met vriendelijke groet,

Wouter Theune

voorzitter commissie Jeugdbridge District Leiden e.o.