Een online enquete is zo gemaakt

De effecten van een voorste kruisband ruptuur

Deze vragenlijst is gemaakt met behulp van Enquetemaken.nu

Meer weten? Klik hier.

Het invullen van deze vragenlijst draagt bij aan het onderzoek voor mijn afstudeerscriptie van de masteropleiding sportfysiotherapie. Het onderzoek heeft als doel het vaststellen van het verschil in sportparticipatie en knie-gerelateerde kwaliteit van leven bij patiënten van 14 t/m 50 jaar na een voorste kruisband ruptuur zonder operatie ten opzichte van mensen met een operatie. Om deel te kunnen nemen aan het onderzoek moet het scheuren van de voorste kruisband minimaal drie jaar geleden zijn.

Het invullen van de vragenlijst is volledig anoniem en zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. De resultaten zullen enkel gebruikt worden voor dit onderzoek. 

Met vriendelijke groet,

Lotte Lafeber
Fysiotherapeut en Msc Sportfysiotherapeut i.o.

 

Bij het starten van de vragenlijst gaat u akkoord met het volgende:

Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard en methode van het
onderzoek.

Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ik behoud daarbij het recht deze
instemming weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef op te geven. Ik besef dat ik op
elk moment mag stoppen. Als mijn onderzoeksresultaten gebruikt worden in
wetenschappelijke publicaties, of op een andere manier openbaar worden gemaakt, dan zal dit volledig
geanonimiseerd gebeuren.