Een online enquete is zo gemaakt

Vragenlijst psychologen

Deze vragenlijst is gemaakt met behulp van Enquetemaken.nu

Meer weten? Klik hier.

Allereerst dank voor uw medewerking.

Op dit moment ben ik bezig met het 4e en laatste jaar van de opleiding Master Oncologic Physical Therapy (MOPT) van AVANS+ en ben druk bezig met mijn afstudeer project. Daarbij heb ik de hulp nodig van oncologiefysiotherapeuten en psychologen.

In dit onderzoek wil ik de volgende onderzoeksvraag gaan beantwoorden: “Zijn er behoeftes* bij oncologiefysiotherapeuten en psychologen bij het detecteren van psychosociale klachten? En zo ja, wat zijn deze behoeftes en is er behoefte aan een samenwerking tussen deze 2 beroepsgroepen?”

* Behoefte: datgene dat de deelnemers nodig achten, bijv.: scholing, klinimetrie of advies van experts.

Allereerst is het de bedoeling dat de oncologiefysiotherapeuten en de psychologen afzonderlijk (beide beroepsgroepen een andere vragenlijst) consensus bereiken via de ‘delphi methode’. Er zal door u een vragenlijst worden ingevuld, deze lijsten worden door mij gecodeerd. Mocht er nog geen consensus zijn bereikt, dan wordt u gevraagd om nog een vragenlijst in te vullen. Als consensus bereikt is zullen de uitkomsten van de vragenlijsten de basis vormen voor de topiclijst, die leidt tot 5-10 open hoofdvragen. Deze worden vervolgens door de onderzoeker voorgelegd aan een focusgroep.

In de focusgroep gesprekken zullen 3 oncologie fysiotherapeuten en 3 psychologen met elkaar over die punten discussiëren om uiteindelijk tot een aanbeveling te komen.

Uiteraard worden uw gegevens anoniem verwerkt.

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen via de mail (arnout_harmsen@hotmail.com) of telefonisch (06-30721225).

 

Met vriendelijke groet,

Arnout Harmsen

Fysiotherapeut / Oncologiefysiotherapeut i.o.