Een online enquete is zo gemaakt

Lidl Doorslag Kauwenhof

Deze vragenlijst is gemaakt met behulp van Enquetemaken.nu

Meer weten? Klik hier.

Beste wijkbewoner/wijkbewoonster,

Het wijkplatform Doorslag krijgt zeer regelmatig klachten en/of opmerkingen van wijkbewoners met betrekking tot de Lidl. Dit gaat over de parkeerproblematiek, overlast van vrachtwagens, over de mogelijke uitbreidingsplannen van de Lidl etc..

Om een goed beeld te krijgen van wat u vindt, hebben we een aantal vragen opgesteld. De resultaten van deze vragen zullen we meenemen in onze gesprekken met gemeente en Lidl.

Schroom niet en vul uw opmerkingen in. Alvast bedankt voor de door u te nemen moeite.

Bestuur wijkplatform Doorslag