Een online enquete is zo gemaakt

Competenties Bestuurlijke Vrijwilligers

Deze vragenlijst is gemaakt met behulp van Enquetemaken.nu

Meer weten? Klik hier.

Beste bestuurlijke vrijwilliger, 

 

Wat fijn dat je mee wilt werken aan de pilot ‘Maak werk van bestuurlijk talent!’.

Met deze pilot gaan we de competenties van bestuurlijke vrijwilligers in kaart brengen.

Het invullen van deze vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Met deze vragenlijst maken we inzichtelijk welke competenties jij hebt verworven met bestuurlijk vrijwilligerswerk en in welke mate. Verder zijn er een aantal vragen opgenomen over bestuurlijk vrijwilligerswerk in relatie tot je werkgever.  We verwerken de uitkomsten (anoniem) in een rapportage.