Een online enquete is zo gemaakt

ICT & digitaal onderwijs op de TU Delft

Deze vragenlijst is gemaakt met behulp van Enquetemaken.nu

Meer weten? Klik hier.

 

Digitaal onderwijs is het onderwijs van de toekomst. ORAS ziet hier veel mogelijkheden in, maar
is ook kritisch en wil dat de mening van de student gehoord wordt bij de ontwikkeling
van nieuw materiaal. Wij willen dat de IDENTITEIT van de Delftse student behouden blijft. Verder
biedt het veel kansen voor de actieve en gemotiveerde student, omdat hij FLEXIBELER kan leren.
Dit is essentieel in een tijd waarin de focus op snel studeren steeds groter wordt. Denk aan het inspelen
op de spanningsboog van studenten met kortere online hoorcolleges, de ontwikkeling van
Distance and Online Education met het oog op bijv. meer Collegerama, maar ook VWO bijspijkercursussen
en een uitgebreide TU Delft app met plattegrond op zaalniveau (ORAS initiatief). Aandacht
voor het behouden van KWALITATIEF hoogstaand onderwijs is belangrijk en digitaal onderwijs
speelt hier een belangrijke faciliterende rol in.