Enquete Maken


Checklist online enquete maken!

1. Doelstelling enquete

Bepaal voordat je begint met het opstellen van enquetevragen, het doel van de enquete. Wat wil je meten? Op welke deelvragen wil je een antwoord? Hoe ga je de resultaten analyseren? Hoe wil je de rapportage opstellen en welke beslissingen wil je nemen op grond van je resultaten etc.

 

Door je doelstelling altijd voor ogen te hebben, voorkom je overbodige vragen. Voorkom ‘Nice to know’ vragen die geen toegevoegde waarde hebben voor het onderzoeksdoel. Hierdoor worden respondenten namelijk onnodig belast dat ten koste kan gaan van de betrouwbaarheid van het onderzoek. Bekijk daarom per vraag kritisch of deze relevant is voor je onderzoeksdoel.

 

2. Lengte van de enquete

Maak je vragenlijst niet te lang. De meeste respondenten willen gemiddeld 10 minuten voor een onderzoek uittrekken. Dit komt in de praktijk neer op een vraag of 20.

 

3. Opbouw van de enquete
Zorg ervoor dat de volgorde van de vragen logisch is. Zet de vragen over hetzelfde onderwerp bij elkaar. Stel bovendien eerst algemene vragen en daarna pas specifieke vragen. Dit zorgt ervoor dat de respondent sneller de vragen kan beantwoorden.

 

4. Vraagstelling
Het is uiteraard belangrijk dat je enquete vragen goed te begrijpen en te beantwoorden zijn. Hieronder worden hiervoor een aantal richtlijnen gegeven.

 

 1. Houd de vragen kort en specifiek
 2. Pas taalgebruik aan de respondent aan (voorkom jargon of moeilijke woorden)
 3. Omschrijf eventueel moeilijke begrippen
 4. Stel concrete vragen. Vermijd bijvoorbeeld onbepaalde telwoorden als 'weinig', 'veel', 'soms', 'vaak' etc.  Voor de ene respondent heeft 'vaak' een andere betekenis dan voor een andere. Beter is daarom "Hoeveel uur heb je de afgelopen week gesport?"
 5. Vermijd suggestieve vragen (vragen die de richting van het antwoord beinvloeden).
  Onjuist voorbeeld: ‘Vind je ook dat het collegegeld te hoog is’?
 6. Vermijd twee vragen ineen
  Onjuist voorbeeld: ‘Vind je de opleiding psychologie van hoge kwaliteit en leuk?’
 7. Vermijd dubbele ontkenning (Gebruikt dus nooit tweemaal het woord 'niet' in een vraag)
  Onjuist voorbeeld: ‘In hoeverre zijn de volgende redenen niet van invloed geweest om niet voor onze dienst te kiezen?"
 8. Zorg ervoor dat een vraag slechts op één enkele manier kan worden geïnterpreteerd.
  Bijvoorbeeld: Betekent de vraag "Houdt u van sport?" dat de respondent 'zelf graag sport', of 'graag naar sport op televisie kijkt', of 'graag leest over sport', of …
 9. Beslis of je een respondent de mogelijkheid geeft tot het geven van een neutraal antwoord of “dwingt” tot het maken van een keuze.
  Bijvoorbeeld: keuze tussen een 4-puntsschaal of 5-puntsschaal.
 10. Gebruik zoveel mogelijk dezelfde antwoordschalen
  Bijvoorbeeld: 3-, 4-, 5- of 7-puntsschaal
 11. Zorg voor een balans van positieve en negatieve mogelijke antwoorden

 

5. Gevoelige vragen
Indien je gevoelige vragen hebt over leeftijd, opleidingsniveau etc., stel deze gevoelige vragen dan aan het eind van de vragenlijst. De respondent is  na het beantwoorden van andere vragen eerder geneigd om gevoelige informatie te delen.

 

6. Vermijd al te veel open vragen.

Door veel open vragen te stellen kun je de respondent wellicht te zwaar belasten. In het algemeen geven respondenten op open vragen veelal weinig uitgebreide antwoorden. Bovendien zijn open vragen in vergelijking met gesloten vragen moeilijker en tijdsintensiever voor jezelf om te analyseren.

 

7. Gepaste aansluiting antwoordcategorieën bij vraagformulering.
Juist voorbeeld: "Geef hieronder aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stelling: Ik ben tevreden over de dienstverlening van de mensen van EnqueteMaken.nu."

 

Zeer tevreden

Tevreden

Neutraal

Ontevreden

Zeer ontevreden


Bij deze vraag gaat het dus over “tevredenheid”. Indien gevraagd zou worden in hoeverre de respondent het eens zou zijn met de stelling zou dit verwarrend kunnen werken voor een respondent.

 

8. Logische ordening in antwoordcategorieën.
Onjuist voorbeeld: "Hoeveel uren op een dag ben je bezig met je studie?

 1. 2 uur per dag
 2. 4-7 uren per dag
 3. 7 uur per dag
 4. 3-4 uren per dag

Juist voorbeeld: "Hoeveel uren op een dag ben je bezig met je studie?

 1. < 2 uur per dag
 2. 2-4 uren per dag
 3. 4-6 uur per dag
 4. > 6 uren per dag

 

9. Volledigheid van antwoordcategorieën.

Bij bepaalde vragen is het voor de volledigheid aan te raden om de antwoordmogelijkheid "Anders, namelijk …", "Weet niet/ geen mening", of "Niet van toepassing" toe te voegen.

Als je dit niet zou doen, dan bestaat de kans dat respondenten ten onrechte de overige antwoordcategorieën kiezen.


Onjuist voorbeeld: "Hoeveel uren op een dag ben je bezig met je studie?

 1. 2 uur per dag
 2. 2-4 uren per dag
 3. 4-6 uur per dag
 4. > 6 uren per dag


Hier ontbreekt de antwoordcategorie "Minder dan 2 uur per dag".

 

Echter, voorkom dat er teveel gekozen kan worden voor de antwoordoptie "Weet niet/ geen mening". Indien respondenten moe worden en geen zin meer hebben om na te denken kunnen ze namelijk al snel voor deze optie kiezen.
 

10. Consistentie in gebruik van antwoordcategorieën.

Het is van belang dat je de antwoordcategorieën uniform en consistent maakt. Dan pas kun je verschillende vragen met elkaar vergelijken. Ook voorkom je dan dat respondenten onnodig verward raken en onbetrouwbare antwoorden geven.

 

Voorbeeld: Stel niet eerst diverse vragen met de antwoordcategorieën "Zeer tevreden" , "Tevreden", "Neutraal", "Ontevreden", "Zeer ontevreden" en vervolgens vragen met de antwoordcategorieën "Zeer eens", "Eens", "Eens nog oneens", "Oneens", "Zeer oneens".
 

Ook als je tegengestelde stellingen gebruikt, zorg er dan voor dat deze tegenstellingen kloppen.

Gebruik bijvoorbeeld niet “relaxed” versus “boos”, maar versus “gespannen”.

 

11. Beeldmateriaal
Een bijkomend voordeel van online onderzoek is dat je gebruik kunt maken van beeld en geluid. Dit geeft extra mogelijkheden bij het stellen van vragen. Ook kan dit bijvoorbeeld het geheugen van de respondent prikkelen en kan het de vragenlijst aantrekkelijker maken etc.

 

12. Proefonderzoek
Nadat het hele onderzoek is opgezet is het verstandig om een aantal mensen een proefonderzoek te laten invullen. Hiermee kun je bekijken of de vragenlijst geheel duidelijk is.

 

13. Overige opmerkingen

Geef aan het einde van de vragenlijst de respondent de gelegenheid om nog eventuele overige opmerkingen en/ of suggesties te plaatsen.

 

14. Bedankje

Bedank je respondent tot slot altijd voor zijn medewerking!

Bij Enquetemaken.nu kun je binnen een paar muisklikken gratis een online enquete maken en deze direct verspreiden via email, facebook, twitter of hyves. Ons zeer gebruiksvriendelijke systeem houdt rekening met bovenstaande punten zodat je volledig gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van online enqueteren.

Maak gratis een enquete aan!