Enquete Maken


Privacy verklaring

 

Algemeen

Deze website enquetemaken.nu wordt beheerd door ons, EnqueteMaken.nu te Nederland.

In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.

 

Inhoud

1. Welke en waarom verzamelt EnqueteMaken.nu gegevens?
2. Aan wie kan EnqueteMaken.nu gegevens verstrekken?
3. Welke andere informatie/gegevens wordt verzameld?
4. Is EnqueteMaken.nu verantwoordelijk voor andere websites?
5. Hoe beschermt EnqueteMaken.nu de gegevens?
6. Welke rechten heeft u?
7. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
8. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

 

 

1. Welke en waarom verzamelt EnqueteMaken.nu gegevens?
Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Wij verzamelen ook gegevens over hoe u onze site gebruikt en welke delen van de site u bezoekt.

Op bepaalde onderdelen van de website wordt gevraagd om uw (persoons)gegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en geboortedatum etc. Deze gegevens kunnen door ons gebruikt worden om onze diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van onze gebruikers. Ook hebben we deze nodig om contact op te nemen met de gebruiker en de site goed te laten functioneren.

Voorts kunnen wij de gegevens aanvullen met andere informatie waarover wij reeds beschikken of die we ontvangen van derden. Wij doen dit voor marketingdoeleinden en om onze producten en diensten beter te kunnen afstemmen op uw behoeften.

Wij streven er naar een veilige en betrouwbare omgeving aan te bieden door toegang tot onze database te beperken tot legale gebruikers maar wij kunnen niet garanderen dat onbevoegde partijen geen toegang zullen krijgen. Wij kunnen ook niet controleren hoe bevoegde gebruikers informatie die gedownload wordt van de database bewaren of doorgeven en daarom raden wij u aan om geen gevoelige informatie op enquetemaken.nu te zetten.

 

2. Aan wie kan EnqueteMaken.nu gegevens verstrekken?
EnqueteMaken.nu zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

3. Welke andere informatie/gegevens wordt verzameld?
Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens uw bezoek aan de website bepaalde informatie te verzamelen, zoals de specifieke door u bezochte gedeelten van de website en de diensten die u op de website gebruikt. We verzamelen deze informatie om onze website en onze diensten beter te kunnen afstemmen op uw interesses en behoeften.

Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden.

U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van de website wel negatief beïnvloed kunnen worden.

Informatie over uw computer, zoals uw IP-adres, het type internet-browser en type operating system dat u gebruikt kan ook worden verzameld en aan uw gegevens worden gekoppeld.

U kunt ten allen tijde uw persoonsgegevens herzien, wijzigen of verwijderen. U dient dan in te loggen op uw account en vervolgens de benodigde wijzigingen te maken.

 

4. Is EnqueteMaken.nu verantwoordelijk voor andere websites?
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat EnqueteMaken.nu verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

 

5. Hoe beschermt EnqueteMaken.nu de gegevens?
EnqueteMaken.nu draagt zorg voor EnqueteMaken technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Welke rechten heeft u? EnqueteMaken U heeft het recht EnqueteMaken.nu te vragen welke (persoons)gegevens zij van u verwerkt. EnqueteMaken.nu zal op dit verzoek (schriftelijk) binnen vier weken reageren. EnqueteMaken.nu kan hiervoor een kleine vergoeding vragen. Vervolgens kunt u EnqueteMaken.nu verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of kunt u aangeven dat deze gegevens niet voor direct marketing doeleinden gebruikt mogen worden.

 

7. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
EnqueteMaken.nu kan in de toekomst besluiten deze privacyverklaring te wijzigen indien wij bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens zullen gaan verwerken en/of deze gegevens aan derden zullen verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring.

 

8. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacy beleid van EnqueteMaken.nu, kunt u contact opnemen met:

EnqueteMaken.nu
Johannes Nederveenstraat 1

2614JX Delft

info@enquetemaken.nu

 


Ten slotte
Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Delft.