Enquete Maken


Verhoog de respons op je enquete!

Het is van belang om een goede respons van je online enquete te realiseren. Hieronder staan een aantal responsverhogende tips. Deze tips kun je gebruiken tijdens het maken van je enquete.

 

1. Maak een uitnodigingstekst

Om respondenten deel te laten nemen aan je online enquete is het aan te raden om een uitnodigingstekst te maken. Houd deze uitnodigingstekst echter kort en aantrekkelijk. Vermeld hierin onder andere:


  • De doelstelling van het onderzoek
  • De lengte of duur van de enquete
  • Contactgegevens
  • Wat het de respondent oplevert; meer inzicht in een bepaald onderwerp, productverbetering, verhoging klanttevredenheid etc.
  • Spreek vooraf je waardering uit aan de respondent voor deelname aan het onderzoek
  • Geef aan dat de antwoorden anoniem verwerkt worden (indien van toepassing)

 

2. Maak de uitnodiging persoonlijk

Maak de uitnodiging (indien mogelijk) zo persoonlijk mogelijk, bijvoorbeeld: ‘Geachte mevrouw Van den Berg,’ of ‘Beste sportliefhebber,’.

 

3. Maak de afzender bekend

Maak duidelijk van wie de uitnodiging afkomstig is. Om het persoonlijk te maken geef je bij voorkeur je voor- en achternaam. Bijvoorbeeld: Mark van den Burg | EnqueteMaken.nu

 

4. Kies het juiste moment van verzenden

Het is belangrijk om de uitnodiging op het juiste moment te verzenden. Uitnodigingen die aan het begin van een werkdag zijn verstuurd (bij voorkeur tussen 06:00 en 09:00 uur), is de respons aanzienlijk hoger en sneller. Als je aan studenten een uitnoding stuurt, doe dit dan niet tijdens tentamenperiodes als iedereen andere prioriteiten heeft. Houd bovendien rekening met vakantieperiodes.

 

5. Anonimiteit
Om de bereidheid van deelname van het onderzoek te verhogen kun je aangeven (indien van toepassing) dat de gegevens anoniem gehouden worden.

 

6. Verzorgde vormgeving
De invulbereidheid kun je verhogen door de online enquete er verzorgd uit te laten zien.

 

7. Stuur een herinnering bij non-respons

Indien de respondent de enquete nog niet heeft ingevuld of heeft afgerond kun je een herinnering versturen. Over het algemeen stuur je een herinnering 1 week na het versturen van de uitnodiging.

 

8. Overweeg incentives

Door incentives beschikbaar te stellen kun je respondenten motiveren je vragenlijst in te laten vullen. Zo kun je respondenten belonen door een prijs te verloten onder de deelnemers van het onderzoek of kun je hen belonen door na afloop een samenvatting van de resultaten van het onderzoek aan te bieden.

Bij Enquêtemaken.nu kun je binnen een paar muisklikken gratis een online enquete maken en deze direct verspreiden via email, facebook, twitter of hyves. Ons zeer gebruiksvriendelijke systeem houdt rekening met bovenstaande punten zodat je volledig gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van online enqueteren.

Maak gratis een enquete aan!